000 RM và sau đó đến chùa vào năm 2016

TULAR:
nhưng tôi đã đi làm ở Bintulu Suba

thật khó để có thể bướng bỉnh khi nhờ Bantu Rayat 1Malaysia giúp đỡ ( BR1M) ra lệnh

TULAR:
Vấn đề đó (là sự thật) Nó mới và đã xảy ra vào năm 2014

anh ấy phải nới lỏng xương trong khi đẩy năng suất cao hơn nhiều so với cách cũ

TULAR:
Mega reta đang đưa ra một chương trình đào tạo những người trồng rừng trồng nembiak để bị trừng phạt

bởi vì chúng tôi là những người già

TULAR:
và sau đó anh ấy sẽ có thể đạt được trạng thái vào năm 2016

và sau đó anh ấy sẽ có thể đạt được trạng thái vào năm 2016

TULAR:
PVTMS sẽ sắp xếp một cuộc gặp với các giám sát viên và cựu quân nhân để tuyển chọn Lundu tại Trung tâm Tuyển chọn Mayuh của Lundu vào ngày 18 tháng 1